به خودتان سخت نگیرید

همه افراد اشتباه می‌کنند، حرف‌های اشتباهی به زبان می‌آورند، شکست را تجربه می‌کنند. زمانی که این اتفاق می‌افتد دلیل ندارد که به خود سخت بگیرید. نباید سختگیرترین دشمن خود باشید. انتقام گرفتن از خودتان شما را به جایی نمی‌رساند. در عوض می‌بایست برخیزید و سعی کنید تا چیزی را تغییر دهید و یک عادت جدید در خود ایجاد کنید.

اینفوگرافیک زیر به شما نشان می‌دهد که چگونه با خود مهربان‌تر باشید...

چگونه به خودتان سخت نگیرید